Algemeen reglement

Het algemeen wedstrijdreglement voor pullingwedstrijden is bij onze trekkertrek van toepassing.  Gelieve hiermee rekening te houden.

Tevens willen we u er de aandacht op vestigen dat we ook dit jaar toerenmetingen zullen uitvoeren. Gelieve ervoor te zorgen dat we dan ook op een vlotte wijze bij de motor kunnen zonder dat dit al te veel tijd in beslag zal nemen.  Wanneer men er niet vlot bij kan, dan zal men automatisch worden gediskwalificeerd!

Klik hieronder op het algemeen wedstrijdreglement.

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT PULLING WEDSTRIJDEN versie 17 februari 2014

Opgelet !!!

 Een eventuele aangepaste versie zal online staan vanaf 15 april 2016 !! 

Aanpassingen !!!

Opgelet: Deelnemers die aansluiten bij de Agri-sport van Hypropullers moeten ook voldoen aan het reglement van de agri-sporttractoren Hypropullers.

                        Deze kan je terug vinden in de volgende link of op de website van de Hypropullers.

http://www.hypropullers.nl/reglementen/T-reglement-2016.pdf

Het bestuur heeft ook de bevestiging gekregen dat de vermogenstester van de Hypropullers beschikbaar is op zondag 14 augustus 2016.

Ook op onze trekkertrek gaan we deze vermogenstester en toerenmeting gebruiken om een zo eerlijk mogelijke wedstrijd te bekomen. Niet in orde is diskwalificatie !!!

Voor alle duidelijkheid hieronder de gebruikte getallen:

Klik op de afbeelding. vermogens